Våra program

Naturvetenskap

Inriktning: Naturvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet passar dig som tycker om naturvetenskap och matematik och vill ha en bred gymnasieutbildning som öppnar alla dörrar till kommande studier. Vårt program kännetecknas av att utbildningen bedrivs verklighetsnära. Det innebär att vi varvar traditionella lektioner med laborationer, workshops, studiebesök och exkursioner. Du får också lära dig att tänka kritiskt, att föra logiska resonemang och att kunna tillämpa olika teorier i praktiken.

Intresseanmälan»Poängplan»

Dina tre år på Naturvetenskapsprogrammet

Första året

Direkt efter skolstart beger vi oss ut på en första exkursion i Blekinge Skärgård. Äventyrets syfte är att elever och lärare ska lära känna varandra samt att vi ska undersöka och dokumentera delar av naturen. Vi går i Linnés fotspår och dokumenterar flora och fauna i kursen biologi. Vi undersöker dessutom skog och sjö.

Andra året

Att år två har fått namn efter Marie Curie är inte en slump; hon är nämligen världens hittills enda kvinna som vunnit nobelpriset två gånger, med ett pris i både kemi och fysik. Under året introduceras laborationen på allvar och vi tar tillsammans steget in i kemilabbet där vi utför både laborationer och experiment och lär oss mer om dessa viktiga naturvetenskapliga metoder.

Tredje året

År tre går i Nobels tecken och anda – en anda som för oss symboliserar spetsen inom modern naturvetenskap. Under året läser vi fördjupningskurser inom alla naturvetenskapliga discipliner som fokuserar på att tillämpa de kunskaper du fått med dig inom olika teman. Eget ansvar och inflytande över lektionernas upplägg och innehåll är ett genomgående inslag under året.

Väl förberedd

Förberedelser för vidare studier löper som annan röd tråd genom utbildningen. I början har vi traditionella gymnasiekurser där lärarens roll är att strukturera, planera och genomföra intressanta lektioner och handleda alla elever efter deras specifika förutsättningar. Efterhand som kurserna blir mer avancerade blir också ämnena mer sammanflätade och lärarens roll blir mer att coacha och utmana varje elev. Som elev innebär detta att du i början följer en fungerande struktur men att du under utbildningens gång är med och påverkar såväl innehåll som upplägg av utbildningen.

Efter tre år har du därmed tillägnat dig både ämneskunskaper och en studieteknik som gör dig väl förberedd för vidare studier.