Våra program

Ekonomi

Inriktning: Ekonomi

Från och med hösten 2021 erbjuder vi Ekonomiprogrammet på Karlshamn Fria Läroverk! På vårt Ekonomiprogram lär du dig hur företag och organisationer fungerar och vad juridik är. Du lär dig även om människors beteende när det kommer till ekonomi och hur det går till att starta företag.

Intresseanmälan»Poängplan»

Varierande undervisning

Vårt Ekonomiprogram kännetecknas av att vi varierar undervisningen genom att blanda traditionella lektioner med verklighetsbaserade fall, studiebesök, gästföreläsningar och olika praktiska övningar, i högre grad än vad som är vanligt på traditionella ekonomiutbildningar på gymnasiet. Det gör att du under studietiden förbereds för vidare studier på handelshögskola eller universitet och att du får en inblick i de olika yrken som en ekonomiutbildning kan leda till.

Mer undervisning kring placeringar och sparande

Intresset för aktier och andra slags investeringar växer bland unga. Därför har vi förstärkt vårt Ekonomiprogram med mer undervisning kring placeringar, finansiella instrument och sparande. Läs gärna mer här om hur du på Fria får fördjupa dig inom såväl privatekonomi som internationell ekonomi.