Våra program

Försäljning och service

Inriktning: Försäljning och service

Försäljnings- och servicesprogrammet passar dig som är intresserad av att arbeta med företagande, marknadsföring och försäljning efter gymnasiet. Under utbildningen lär du dig grunderna i marknadsföring och försäljning och du får också prova på att starta och driva eget företag inom Ung Företagsamhet, själv eller tillsammans med andra elever.

Intresseanmälan»Poängplan»

Dina tre år på Försäljnings- och servicesprogrammet

Första året

Första året får du förståelse för hur det är att jobba inom han­del och administration. Du upptäcker vilka uppgifter du kan ha inom kundservice, inköp eller butik, och läser kurser inom handel och servicekunskap. Du får möta människor som jobbar med det du vill jobba med i framtiden genom till ex­empel mässor och studiebesök.

Andra året

Under ditt andra år fördjupar du dina kunskaper om handel och företagande, samtidigt som du får en större förståelse för kund­service och bemötande. Tillsammans med Ung Företagsamhet får du också starta ett eget företag som du driver under ut­bildningen. Allt avslutas med en stor UF­-mässa. Vill du kan du också vara med och tävla inom olika delmoment i UF.

Tredje året

Under tredje året gör du ditt gymnasiearbete som har koppling till dina studier och det du vill jobba med efter studenten. Sista året får du också hjälp att utveckla dina talanger ytterligare så att du går väl förberedd ut i högskolevärlden eller arbetslivet. Efter utbildningen ska det vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Vill du kombinera yrket med högre utbildning efter avslutad gym­nasieexamen finns det flera möjligheter och yrkesingångar.

Kommunikation och bemötande

Programmet har en tydlig karaktär som genomsyras av service och kommunikation. Du får lära dig att kommunicera på många sätt, möta människor – både kunder och andra affärskontakter. Du tränas på hur du på bästa sätt bemöter kunder och för ett säljsamtal. Detta praktiseras både under lektionspassen och under din APL. Under dina tre år hos oss får du också vara med om flera ”skarpa projekt” som till exempel mässor och event. Under din gymnasietid tillbringar du minst 15 veckor ute i branschen.

Läs mer om APL här»

Lärare på Försäljning- och servicesprogrammet

Jerry Rahmqvist

Lärare i Matematik och naturkunskap

Linda Älmeliden

Lärare i Försäljnings- och service ämnen, APL-ansvarig