För elever

APL – Arbetsplatsförlagt lärande

APL, eller ”Arbetsplatsförlagt lärande” som det egentligen heter är en naturlig del av en utbildning. APL ska minst vara 15 veckor på samtliga yrkesprogram. Under denna tid får eleverna möjlighet att börja utveckla sina yrkesfärdigheter för att sedan kunna gå stärkta ut i yrkeslivet.

HT 22

Åk 1: –

Åk 2: v. 46 – 48 (3 veckor)

Åk 3: 1 dag/vecka from v. 39, onsdagar. Uppstartsvecka v. 38 (mån-fre)

 

VT 23

Åk 1: v. 7

Åk 2: v. 17-19 (3 veckor)

Åk 3: Onsdagar