För elever

Försäkringar

Karlshamns kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar som gäller våra elever.

Olycksfallsförsäkring

Om en elev skadar sig på skoltid ska elev/vårdnadshavare anmäla skadan till Länsförsäkringar i Blekinge. Ange försäkringsnummer 615568 och kom ihåg att spara kvitton för alla utlägg samt dokumentera skadan tillsammans med Länsförsäkringar Blekinge.

Försäkringsgivare: Länsförsäkringar Blekinge

Försäkringstagare: Karlshamns kommun

Omfattning: Dygnet runt

Försäkringsnummer: 615568

Skadeanmälan

Via telefon0454 – 30 23 00, mail: skador02@lansforsakringar.se eller blankett/formulär på Länsförsäkringars hemsida.

Försäkringsbesked»