Vårt koncept

Dina studier

På Karlshamn Fria Läroverk kännetecknas undervisningen av ordning och reda och genomtänkt pedagogik, utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

Så här arbetar vi

För att se till att du lär dig så mycket som möjligt utifrån dina mål och förutsättningar, arbetar vi med lärarledd undervisning, tydliga instruktioner och kontinuerlig feedback. Vi har också ett schema med längre arbetspass vilket ger gott om tid för kunskapsutveckling med stöd av läraren.

Vi har höga förväntningar på dig och du kan ha höga förväntningar på oss som arbetar i skolan. Vi ska alla vara väl förberedda inför lektionerna och bidra till arbetsro och arbetsglädje i klassrummet. Vi hjälper dig också med olika verktyg som studieteknik och stresshantering.

För att alla våra elever ska nå så goda studieresultat som möjligt erbjuder vi extra studiepass i matematik, svenska och engelska. Studiepassen är bemannade med ett roterande schema för lärarna där det är tydligt för eleverna vilken lärare som finns tillgänglig på vilket studiepass. Studiepassen kan ibland vara obligatoriska  för den som måste studera extra för att klara godkända betyg i sina kurser men kan också vara frivilliga om du vill satsa på de högre betygen.

Ambitiösa studier handlar om

• Höga förväntningar
• Tydlighet kring kunskapskraven
• Tydligt ledarskap i klassrummet
• Lärarledd undervisning
• Undervisningsmetoder som gynnar inlärning
• Extra studiepass i olika ämnen och studieteknik
• Kontinuerlig uppföljning och återkoppling
• Mål, planeringar och uppföljning tillgängligt i SchoolSoft
• Höga ambitioner och tydliga rutiner för APL på yrkesprogrammen
• Samverkan med lokalt näringsliv och högskola