Vårt koncept

Dina studier

På Karlshamn Fria Läroverk erbjuder vi både studie- och yrkesförberedande program. Med din egen kunskapsnivå som utgångspunkt sätter vi tillsammans mål för hur din kunskap ska utvecklas under de tre gymnasieåren.

Tillsammans

– här är vår gemenskap allt

 

Varje elev som börjar på Karlshamn Fria Läroverk är en viktig del av vår stora familj. Vi ser kunskapsutveckling som ett gemensamt uppdrag där alla bidrar utifrån sina individuella förutsättningar. Med din egen kunskapsnivå som utgångspunkt sätter vi tillsammans mål för hur din kunskap ska utvecklas under de tre gymnasieåren. På Karlshamn Fria Läroverk stöttar vi varandra för att uppnå drömmar och mål – och vi gör det tillsammans!

Lärare som bryr sig

Om din kunskapsutveckling
Du kommer tillbringa mycket tid på skolan de kommande tre åren. Vår viktigaste uppgift är att hjälpa dig få ut så mycket som möjligt av din gymnasietid hos oss. Det är viktigt att vi jobbar tillsammans för att du ska nå dina akademiska mål. Lika viktigt är det att du också får utvecklas som person.

Om dig som person
Vi arbetar utifrån devisen – kom som du är, bli allt du kan bli. Detta betyder att våra skickliga lärare möter dig där du befinner dig när du börjar hos oss. Tillsammans ser vi till att du får verktygen du behöver för att bli allt som du vill och kan bli. Vi erbjuder högkvalitativa gymnasieutbildningar förenade med det trygga, personliga mötet med varandra. Något vi vet du kommer ha nytta av i framtiden.

Lärarledd undervisning

– Tydlig kommunikation är avgörande

På Karlshamn Fria Läroverk har vi ett sätt att arbeta som bygger på tydlig kommunikation och ömsesidiga förväntningar. Du skall kunna veta hur du ska gå till väga för att åstadkomma god kunskapsutveckling. Därför leds undervisningen av våra skickliga lärare. Det skapar lugn och ro i klassrummen och utrymme att fokusera på det viktiga skolarbetet.

Det viktigaste för oss är att varje elev lyckas med sina gymnasiestudier. Det är många faktorer som spelar in för att det ska bli så. En av dessa är kontinuerlig uppföljning och utvärdering. Detta är vi väldigt noga med, eftersom det ger en tydlig bild av varje enskild elevs utveckling.

När du börjar hos oss gör du det utifrån dina egna förutsättningar. I ett introsamtal med dig sätter vi tillsammans mål för hur du ska utvecklas under dina år på gymnasiet. Sedan följer vi upp, utvärderar och stöttar dig så att du uppnår dessa mål.

Så här fungerar No excuses:

  • Vi har ett lösningsorienterat förhållningssätt där vi ser möjligheter, inte svårigheter.
  • Introsamtalet ger oss information om dig som elev vilket hjälper oss att arbeta mot uppsatta mål.
  • Vi hjälper dig att ligga i fas med dina mål, så att du inte halkar efter.
  • Om du har något som behöver kompletteras, hjälper vi dig att göra detta så snabbt som möjligt.
  • Tydliga roller i klassrummen ger dig möjligheten att få blomstra som elev.