Christina Persson

Rektorn Christina Persson: “Vi är stolta över vår skola och att vara en del av koncernen”

“Jag älskar mitt jobb”, säger Christina Persson som är rektor på Karlshamn Fria Läroverk. Hon berättar om skolans och koncernens värdegrund, kärleken till sitt yrke och om drivet för att hjälpa skolans elever att lyckas.

Christina Persson ansvarar för ett 20-tal anställda och cirka 125 elever. Hon berättar passionerat om Karlshamn Fria Läroverk och hur viktigt hon tycker det är att lärare och elever har en god relation.

– Vi arbetar mycket med mjuka värden eftersom vi tror att elever som känner sig trygga i skolan också kommer att prestera bättre akademiskt. När jag rekryterar lärare är frågor relaterade till elevkontakt väldigt viktiga för mig. Lärare på vår skola har förståelse för hur viktigt uppdrag man har, och det är ett krav från min sida att man har, om man ska börja jobba här.

Christina Persson är själv legitimerad lärare i engelska och svenska och har under hela sitt yrkesliv jobbat inom skolans värld. Karlshamn Fria Läroverk har, enligt interna undersökningar, väldigt god kunskapsutveckling bland sina elever och de senaste åren har alla elever som tagit studenten fått examensbevis. Christina tror att det finns flera anledningar till deras framgång, en är skolans koncept ambitiösa studier och träning, och en annan att skolan har stort fokus på mjuka värden.

– Att skapa relationer till eleverna har betydelse för deras motivation och vilja att lära sig. Det går inte att bara hålla en lektion och sen gå, att vara lärare innefattar mycket mer. Undervisning handlar om kunskapsutveckling men i skolan ska man också förberedas för livet efter studenten. Det går hand i hand.

På skolan arbetar de aktivt med att skapa sammanhållning och lagkänsla. Christina menar att detta inte bara är för eleverna utan att det är lika viktigt för personalen att känna stolthet och tillhörighet till sin skola.

– Man brukar ju säga att en bra skola inte behöver en rektor, säger Christina och skrattar.

– Det är ju lite på skämt men andemeningen är att de som jobbar på skolan bryr sig så mycket om helheten att det inte behövs en person som ser till att allt går ihop. Att man har ett tydligt arbetssätt och glasklara rutiner. Så är det hos oss. Vi som jobbar här är väldigt sammansvetsade och jobbar hårt för att våra elever ska lyckas.

Dedikationen till skolan och deras uppdrag lyser igenom när Christina berättar hur hon och personalen, nästan, alltid går runt med sina profilkläder på stan.

– Jag tycker det är häftigt att se hur både personal och elever vill att det ska synas att de tillhör Karlshamn Fria Läroverk. Jag kan ju bara prata för mig själv men det är bara glädje när man berättar för andra om både sin skola och sitt företag.

Hon fortsätter:

– Jag skulle verkligen säga att det finns en stolthet över att få ingå i Watma-koncernen. Jag tror att den stoltheten är förknippad till förtroende. Jag har stort förtroende för ledningen och de har förtroende för mig och mitt arbetslag. Det känns som att vår skola är en del utav något större där vi alla arbetar för att uppnå samma ideal med gemensamma värderingar.

Namn: Christina Persson
Yrke: Rektor på Karlshamn Fria Läroverk
Varför jobba på Fria Läroverken? Sammanhållningen och lagkänslan. Vi som jobbar här är väldigt sammansvetsade och jobbar hårt för att våra elever ska lyckas.