Många vill studera på Karlshamn Fria Läroverk

news

2019-02-20, 08:00

I veckan stängdes ansökan till gymnasiet för Skåne och Västra Blekinge. Sökresultatet visar att det finns ett stort intresse bland eleverna att kombinera studier och träning på Karlshamn Fria Läroverk.

– Söktrycket hos oss blir större och större för varje år och det är vi väldigt glada och stolta över. Vi har under hösten sett tendenser till att många vill söka till oss då vi på våra Öppna Hus haft fler besökare än tidigare, säger Christina Persson, rektor på skolan.

Skolan har i år rekordmånga förstahandssökande i preliminärvalet, något man är väldigt nöjd med.

– Vi arbetar kontinuerligt och målmedvetet med att göra skolan och våra program attraktiva och det stora antalet sökande tror jag till stor del är ett resultat av det arbetet. För oss är det viktigt att ständigt förbättra och utveckla våra utbildningar och samtidigt lägga stor vikt vid trivseln och gemenskapen på skolan, säger Christina Persson.

Till hösten utvecklar och breddar skolan sitt utbud av idrottstillval då man kommer erbjuda eleverna att utöva träningsformen OCR (Obstacle Course Racing), på skoltid. Vidare arbetar man systematiskt med att mäta, analysera och följa upp sina elever för att hjälpa dem att utveckla sitt lärande. Skolans senaste kvalitetssammanställning visar att man ifjol uppnådde en andel examensbevis på 100% på samtliga program samt att man i jämförelse med tidigare läsår förbättrat betygspoängen och elevnöjdheten på skolan.

2019-02-20