Fria Läroverkens betygsresultat 2020

pressrelease

2020-07-01, 08:00

Sedan juni 2020 offentliggör inte Skolverket längre betygsstatistik på skolnivå. Därför redovisar Fria Läroverken här samtliga resultat för avgångseleverna vårterminen 2020.

Läs mer om Fria Läroverkens kvalitetsarbete här.